AJÁNLÁSOK

Elektronikus sajtó, internet, wapolás és sms-ek - mára személyes világunk állandó részeit képezik e jelenségek. Böngészünk a neten, anyagokat töltünk le róla, kapcsolatot tartunk vele, és hamarosan hivatalos, iktatandó dokumentumnak számít az e-mail.
A felgyorsult, globalizálódó világban is keressük a korokat, melyek már vagy letűntek, vagy csak évszázadok múltán jönnek el. Világokat, melyeket mi építhetünk fel önmagunkban, világokat, melyekben szabadon jár-kel a kreativitás, a fantázia. Ezen az úton pedig kiváló társunk a jó könyv. Egy könyv, melyet hosszú úton, elalvás előtt és ébredés után magunkhoz vehetünk. Használhatjuk pár percig vagy napokig, egy lexikont akár évekig, évtizedekig. Egy könyv megnyugtat vagy felkavar, ismeretet ad vagy elgondolkodtat. Lehet kicsi, zsebre tehető vagy hatalmas, album formátumú. Újraolvasható vagy „egyszer használatos”.  Segítő társunk lehet a munkában, a szellemi fejlődésben, vagy szórakoztathat a szabadidőben.
Remélem, a könyv mindig része marad életünknek, jelképesen őrzi a kultúrát a jövőben is. Önöknek pedig, kedves könyvbarátok, kívánom, hogy a negyedik Debreceni Könyvszemlén találják meg azt a könyvet, amelyre most éppen a legnagyobb szükségük van.

A Könyvszemle rendezvényeihez és a kísérő programokhoz jó szórakozást kívánok!

    Dr. Fésüs László
    akadémikus, egyetemi tanár
    rektorAz év vége felé közeledve most már megszokottá válik, hogy a Debreceni Egyetem díszudvarát három napon át könyvstandok foglalják el, rajtuk szebbnél szebb, tartalmasabbnál tartalmasabb könyvekkel. A standok környéke megtelik élettel, a könyves szakma minden résztvevője – az alkotótól a kiadón és a könyvforgalmazón át az olvasóig – megjelenik a Debreceni Könyvszemlén. A kiállítást és könyvbemutatókat, ahogyan megszokhattuk, az idén is gazdag kulturális programok kísérik. Minden együtt van tehát, ami a tartalmas időtöltéshez szükséges.
Annál is inkább így van ez, mivel a szervezők a IV. Debreceni Könyvszemlét az irodalom és a társművészetek témája köré rendezték. A könyvszemle programjai irodalom és képzőművészet, irodalom és zene, irodalom és színházművészet, irodalom és film, sőt, irodalom és építészet kapcsolódási pontjait igyekeznek reprezentálni. A törekvés érthető és jogos, még akkor is, ha itt nyilvánvalóan nem a XIX. század végi összművészeti koncepció felélesztéséről van szó. Napjaink kultúrájában az információs robbanásnak és az információáramlás felgyorsulásának köszönhetően nagyfokú specializálódás és dezintegráció megy végbe. Egyre több olyan kulturális jelenséggel találkozhatunk, amely a hagyományos értelemben vagy nem minősül művészeti tevékenységnek, vagy olyan szubkulturális tevékenységhez tartozik, amely nem csak az adott szubkultúrában, hanem általános érvényűen is ismertségre és elismertségre törekszik. A kultúra végletekig vitt specializálódásával és dezintegrációjával szemben, annak ellenhatásaként jelennek meg azok az integrációs folyamatok, amelyek a kultúra egységét és összművészeti jellegét hivatottak hangsúlyozni.
A művészeti ágak szintézisre törekvésének e folyamatát mutatja be tehát az idei, IV. Debreceni Könyvszemle. E gondolatok jegyében a szervezőknek eredményes munkát, a látogatóknak pedig kellemes és tartalmas időtöltést kívánok.

    Kósa Lajos
    Debrecen polgármestere